BIROU  SECRETARIAT

 

NR

CRT

NUMELE  SI  PRENUMELE

1 COJOCARU  G. TATIANA
2 CERCEL  G. MIHAELA

 

AVIZIER

 

PROGRAM  DE  LUCRU  CU  PUBLICUL

PRECIZARI

LUNI-MARTI-MIERCURI-JOI

13.00 - 15.00

  ACTELE  SE  RIDICA DUPA TERMINAREA ORELOR  DE CURS.

  FOILE MATRICOLE SE ELIBEREAZA PE BAZA DE CERERE IN  TERMEN  DE  7 - 10  ZILE

LICITATIE  INCHIRIERE SPATII EXCEDENTARE DESCHIDE
DATA, ORA SI LOCUL DE DESFASURARE A PROBELOR PE APTITUDINI DESCHIDE
PROBE SI NORME PENTRU EVALUAREA APTITUDINILOR SPORTIVE DESCHIDE
GRAFICUL DE DESFASURARE A EXAMENELOR DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE DESCHIDE
Lista functiilor din Liceul Tehnologic Elie Radu in baza  articolului 33 din Legea 153 / 2017 DESCHIDE
Documente constatatoare SEAP DESCHIDE
Inscriere liceu clasa a XI a DESCHIDE
Concurs Ingrijitor Liceul Tehnologic Elie Radu DESCHIDE

 

DOCUMENTE   UTILE

 

NR

CRT

ACTE / ANUNTURI

VIZUALIZARE

0

Lista conditiilor specifice propuse de unitatile de invatamant conform articolului nr. 29 aliniatul (2) si aliniatul (3) din metodologia cadru aprobata prin OMEN Nr 5485 / 2017

Deschide
1 Burse_2016 DESCHIDE DESCARCA

2

Bani_de_Liceu_2016 DESCHIDE DESCARCA
3 Inscriere clasa a IX-a Profil Sportiv DESCHIDE DESCARCA
4 Cerere pentru eliberare foaie matricola DESCHIDE DESCARCA
5 Cerere pentru inscriere in clasa a IX-a liceu zi si seral Deschide DESCARCA
6 Cerere pentru inscriere in clasa aXI-a an de completare Deschide DESCARCA
7 Cerere pentru inscriere in clasa a XI-a an de completare seral Deschide DESCARCA
8 Cerere pentru inscriere in clasa a XII-a Liceu ruta progresiva zi sau seral Deschide DESCARCA
9 Cerere pentru inscriere in clasa a XII-a Liceu ruta progresiva seral Deschide DESCARCA