NR

CRT

REGULAMENT - ANEXE

TIP

1

DESCHIDE

INFORMATICA
2 DESCHIDE REGULAMENT  de  ORGANIZARE SI   FUNCTIONARE
3 DESCHIDE REGULAMENT  INTERN

 

 

REGULAMENT

privind utilizarea si securitatea Resurselor Informatice

si de Comunicatii  din  RETEAUA  Liceului  Tehnologic

ELIE RADU

 

 

Capitolul 1. INTRODUCERE

In acord cu prevederile din prezentul regulament, Resursele Informatice si de Comunicatii

ale  LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU   sunt bunuri strategice ale administrate ca resurse ale statului roman. Compromiterea securitatii acestor resurse poate afecta capacitatea LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU de a oferi servicii informatice si de comunicatii, poate conduce la fraude sau distrugerea datelor, la violarea clauzelor contractuale, divulgarea secretelor, la afectarea credibilitatii institutiei in fata partenerilor sai.

Prin urmare, prezentul regulament este motivat tehnic de necesitatea mentinerii in functiune,

in conditii de securitate, a retelei LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU

precum si de necesitatea dezvoltarii normale a unei resurse de informare.

 

1.1. Reteaua LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU

Reteaua de calculatoare a LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADUcuprinde totalitatea Resurselor Informatice si de Comunicatie ale liceului cu sau fara acces la reteaua Internet/Intranet.

Reteaua LICEULULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU are ca scop sprijinirea procesului de invatamant si cercetare prin mijloacele de comunicare si serviciile specifice oferite de retelele de calculatoare conectate in Internet.

Orice activitate care se desfasoara prin intermediul retelei LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU  trebuie sa respecte legislatia in vigoare (interna si internationala): Legea nr. 64/2004, Legea nr. 285/2004, Legea nr. 451/2004, Legea nr. 496/2004, Legea nr. 506/2004, Legea nr. 51/2003, Legea nr. 161/2003, Legea nr.196/2003, Legea 365/2002, Legea nr. 455/2001, Legea nr. 677/2001, Legea nr. 8/1996, HG nr.1308/2002, Conventia privind Criminalitatea Informatica a Consiliului Europei, Declaratia privind libertatea comunicarii pe Internet a Consiliului Europei, etc.), statutul si regulamentul de functionare (aprobat prin OMEN 3704/26.04.2000) ale retelei nationale educationale RoEduNet la care LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU este afiliata, precum si prezentul Regulament.

 

1.2. Definitii si termeni

Internet = reteaua internationala de calculatoare. Regulile acestei retele se regasesc in prevederile InterNIC, RIPE, etc.

Cont = o entitate specificata printr-un identificator si/sau parola pentru accesul la sistemul de comunicatie si/sau la o resursa de calcul.

Administrator de retea = o persoana calificata si autorizata, responsabila pentru gestionarea si operarea unor resurse de calcul si/sau de comunicatie pentru uzul altor persoane.

Resurse Informatice si de Comunicatii (RIC) = toate dispozitivele de tiparire/imprimare,

dispozitive de afisare, unitati de stocare, si toate activitatile asociate calculatorului care implica utilizarea oricarui dispozitiv capabil sa receptioneze email, sa navigheze pe site-uri de Web, cu alte cuvinte, capabil sa transmita, stocheze, administreze date electronice, incluzand, dar nu limitat la: mainframeuri, servere, calculatoare personale, calculatoare-agenda (notebookuri, laptop-uri), calculatoare de buzunar, asistent digital personal (Personal Digital Assistant - PDA), sisteme de procesare distribuita, echipament de laborator si medical conectat la retea si controlat prin calculator (tehnologie incapsulata), resurse de telecomunicatii, medii de retea, telefoane, faxuri, imprimante si alte accesorii. La acestea se adauga procedurile, echipamentul, facilitatile, programele si datele care sunt proiectate, construite, puse in functiune (operationale) si mentinute pentru a crea, colecta, inregistra, procesa, stoca, primi, afisa si transmite informatia.

Utilizator = o persoana, o aplicatie automatizata sau proces utilizator autorizat de catre LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU  in conformitate cu procedurile si regulamentele in vigoare, sa foloseasca Resursele Informatice si de Comunicatii ale LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU  (a se vedea ).

Abuz de privilegii = orice actiune intreprinsa in mod voit de un utilizator, care vine in

contradictie cu regulamentele LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU

si/sau legile in vigoare, inclusiv cazul in care, din punct de vedere tehnic, nu se poate

preveni infaptuirea de catre utilizator a actiunii respective.

Furnizor = persoana fizica/juridica care ofera bunuri sau servicii LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU  in baza unui contract comercial sau de colaborare.

 

Capitolul 2. POLITICA DE SECURITATE

Politica de securitate este alcatuita astfel incat sa fie in conformitate cu statutul, regulamentele, legile si alte documente oficiale in vigoare privind administrarea resurselor publice, sa stabileasca practici prudente si acceptabile privind utilizarea Resursele Informatice si de Comunicatii ale LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU  si sa instruiasca utilizatorii care au dreptul de folosire a Resurselor Informatice si de Comunicatii privind responsabilitatile asociate unei astfel de utilizari.

 

2.1. Audienta

Politica de securitate a Resurselor Informatice si de Comunicatii ale LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU se aplica nediscriminatoriu tuturor persoanelor carora li s-a permis accesul la orice RIC a institutiei. Nu exista niciun fel conotatii politice, religioase, rasiale legate de prevederile politicii de securitate. Trebuie privita doar ca un instrument de protectie a muncii utilizatorilor si nu ca un element restrictiv.

Prevederile Politicii vizeaza in mod direct utilizatorii retelei LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU,  dar si furnizorii sau alte persoane, entitati si organizatii care au acces la Resursele Informatice si de Comunicatii ale LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU.

 

2.2. Scop

Scopul urmarit de politica de securitate este acela de asigurare a integritatii, confidentialitatii

si disponibilitatii informatiei, precum si stabilirea cadrului necesar pentru elaborarea regulilor si

procedurilor de securitate

Confidentialitatea se refera la protectia datelor impotriva accesului neautorizat. Fisierele

electronice create, trimise, primite sau stocate pe sistemele de calcul aflate in proprietatea,

administrarea sau in custodia si sub controlul LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU

sunt proprietatea Liceului  in conditiile legilor in vigoare. Utilizatorul raspunde personal de confidentialitatea datelor incredintate prin procedurile de acces la Resursele Informatice si de Comunicatii. Integritatea se refera la masurile si procedurile utilizate pentru protectia datelor impotriva modificarilor sau distrugerii neautorizate.

Disponibilitatea se asigura prin functionarea continua a tuturor componentelor Resurselor

Informatice si de Comunicatii. Diverse aplicatii au nevoie de nivele diferite de disponibilitate in

functie de impactul sau daunele produse ca urmare a nefunctionarii corespunzatoare a Resurselor Informatice si de Comunicatii.

 

2.3. Clasificarea informatiilor

Clasificarea informatiilor este necesara pentru a permite atat alocarea resurselor necesare protejarii acestora, cat si pentru a determina pierderile potentiale ca urmare a modificarilor, pierderii/distrugerii sau divulgarii acestora. Pentru a asigura securitatea si integritatea informatiilor, acestea se impart in trei categorii principale: publice, secrete si strict secrete.

Publice: Acestea sunt informatiile accesibile oricarui utilizator din interiorul sau exteriorul

LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU. Divulgarea, utilizarea neautorizata sau distrugerea acestora nu produce efecte asupra institutiei sau aceste efecte sunt nesemnificative. Utilizatorii care furnizeaza aceste informatii sunt responsabili de asigurarea integritatii si disponibilitatii acestora in raport cu cerintele LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU. Exemple: Informatiile de pe aviziere, servere web publice, stirile de presa, informarile directorului.

Secrete: in aceasta categorie se includ informatiile care datorita valorii economice nu trebuie

facute publice. Se includ aici si informatiile pe care LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU

 trebuie sa le protejeze conform legislatiei in vigoare. Datorita valorii economice asociate, aceste date trebuie distruse daca au fost facute publice. Aceste date vor fi copiate si distribuite in cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU doar utilizatorilor autorizati. Distribuirea acestor informatii de catre utilizatorii autorizati trebuie sa se faca pe baza unei clauze de confidentialitate. Exemple: clauze contractuale, conturi si parole folosite pe statia de lucru  de contabilitate sau

gestiune a scolaritatii.

Strict Secrete sau Confidentiale: in aceasta categorie se includ toate informatiile care

datorita valorii economice nu trebuie facute publice. Divulgarea, utilizarea sau distrugerea acestor date poate intra sub incidenta Codului Civil, Penal sau legislatiei fiscale. Accesul la aceste informatii va fi restrictionat. Datele strict secrete nu pot fi copiate, distribuite sau sterse fara acordul scris al conducerii Liceului.

.

 

2.4. Atributii si responsabilitati

2.4.1. Atributii manageriale

Orice angajat sau compartiment al LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU trebuie sa se asigure ca managementul respecta prevederile prezentei Politici si a regulamentelor sau procedurilor asociate. Administratorul de retea/sistem/baze de date trebuie sa asigure existenta jurnalelor si a

traseelor auditarii pentru orice tip de acces in sistem conform regulilor sau procedurilor asociate. Administratorul de retea/sistem/baze de date trebuie sa asigure activarea tuturor

mecanismelor de securitate. Compartimentul de audit intern este responsabil de evaluarea schemei de clasificare a informatiilor.

 

2.4.2. Atributii si obligatii ale administratorului retelei LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU

Administratorul retelei LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU este d-nul Matache Valentin, are ca responsabilitatii privind crearea, modificarea si aprobarea regulilor si politicilor referitoare la activitatile de administrare si utilizare a Resurselor Informatice si de Comunicatii.

Atributiile si obligatiile:

- Elaborarea si propunerea de modificari ale politicii de securitate a sistemului RIC ;

- Elaborarea si propunerea pentru aprobare a planului de securitate (acesta contine o lista a

tuturor regulilor si procedurilor de securitate aplicabilela sistemul de RIC ;

- Elaborarea procedurilor pentru identificarea utilizatorilor RIC ;

- Tratarea incidentelor de securitate in scopul minimizarii efectului distructiv al acestora

asupra RIC.

- Facilitarea evaluarilor legale, a cerintelor de tip Ącele mai bune practici" pe masura ce

acestea devin recunoscute.

 

 

 

 

2.4.3. Atributii si obligatii ale utilizatorilor retelei LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU

Utilizatorii retelei LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU pot fi sunt reprezentati de: cadre didactice, cercetatori, personal administrativ, studenti, doctoranzi sau colaboratori ai LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU care solicita calitatea de utilizator.

Elevii trebuie sa fie recomandati de un cadru didactic. Alte categorii cum ar fi: profesori si elevi a scolii. Utilizatorii standard nu au drept de administrare a retelei si pot folosi numai acele RIC pentru care sunt autorizati, indiferent daca sunt resurse locale sau resurse accesibile in Internet.

Atributiile si obligatiile utilizatorilor sunt urmatoarele:

- Sa cunoasca si sa respecte prevederile politicii de securitate a RIC ;

- Sa cunoasca si sa respecte prevederile tuturor regulilor si procedurilor privind securitatea RIC (vezi Anexe);

- Sa raspunda direct de securitatea si continutul informatiilor si resursele informatice si de comunicatii incredintate direct sau indirect.

2.4.4. Alte atributii

Toti partenerii LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU trebuie sa accepte si sa respecte politica de securitate, precum si regulile specifice privind utilizarea si securitatea Resurselor Informatice si de Comunicatii LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU.

 

2.5. Prevederi pentru asigurarea integritatii, confidentialitatii si disponibilitatii informatiei in utilizarea Resursele Informatice si de Comunicatii

Politica de securitate a LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU impune dezvoltarea, gestionarea si punerea in practica de proceduri si/sau reguli specifice care sa asigure integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea informației in utilizarea RIC. Toate procedurile si/sau regulile aplicabile in sistemul Resurselor Informatice si de Comunicatii ale LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU fac parte din Planul de Securitate (vezi capitolul 3) si sunt obligatorii pentru toti utilizatorii. Se recomanda ca prevederile politicii de securitate sa fie incluse in contractul de munca, contractul de scolarizare cu elevii si toate contractele cu terti (daca activitatea acestora are legatura cu sistemul Informatic si de Comunicatii al Liceului).

intreg personalul este responsabil privind modul de utilizare a RIC si nu trebuie sa faca abuz de privilegii; fiecare utilizator este direct responsabil pentru actiunile care pot afecta securitatea Resurselor Informatice si de Comunicatii.

Utilizatorii sunt responsabili nediscriminatoriu privind raportarea oricarei suspiciuni sau confirmari de incalcare a politicii de securitate. Nu exista nicio asigurare a confidentialitatii datelor personale sau a accesului la informatii folosind protocoale de genul, dar nu numai, mesagerie electronica, navigare Web, conversatii telefonice, transmisie fax-uri si alte instrumente de conversatie electronica. Utilizarea acestor instrumente de comunicatie electronica poate fi monitorizata in scopul unor investigatii sau al

rezolvarii unor plangeri in conditiile legilor in vigoare.

Departamentele si facultatile sunt responsabile de autorizarea utilizatorilor pentru folosirea

adecvata a RIC. Orice informatie folosita in sistemul RIC trebuie sa fie pastrata confidentiala si in siguranta de catre utilizator. Faptul ca informatiile pot fi stocate electronic nu schimba cu nimic obligativitatea de a le pastra confidentiale si in siguranta, tipul informatiei sau chiar informatia in sine stau la baza determinarii gradului de siguranta necesar.

Toate programele de calculator, aplicatiile, codul sursa, codul obiect, documentatia si datele sunt proprietatea Universitatii si trebuie sa fie protejate.

Departamentele si Facultatile trebuie sa ofere facilitati corespunzatoare de control al accesului in scopul monitorizarii RIC, protejarii datelor si programelor impotriva intrebuintarii gresite, in concordanta cu necesitatile stabilite de acestea. Accesul trebuie sa fie documentat, autorizat si controlat in mod corespunzator.

 

Orice program comercial utilizat in cadrul RIC trebuie sa fie insotit de Licenta care sa specifice clar drepturile de utilizare si restrictiile produsului. Personalul trebuie sa respecte prevederile Licentelor si nu este permisa copierea ilegala a programelor comerciale.

Fisierele electronice create, trimise, primite sau stocate folosind Resursele Informatice si de

Comunicatii administrate sau in custodia si sub controlul LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU nu au caracter personal si pot fi accesate oricand de catre angajatii autorizati din cadrul liceului fara instiintarea utilizatorului.

in scopul administrarii RIC si pentru asigurarea securitatii acestora, personalul autorizat poate

revizui sau utiliza orice informatie stocata pe sau transportata prin sistemele Resurselor Informatice si de Comunicatii in conformitate cu legile in vigoare. in aceleasi scopuri, este posibila monitorizarea activitatii utilizatorilor (de exemplu: pagini web vizitate).

Utilizatorii trebuie sa raporteze orice slabiciune in sistemul de securitate al calculatoarelor din

cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU, orice incident de posibila intrebuintare gresita sau incalcare a acestui regulament.

Un mare numar de utilizatori (inclusiv elevii), pot accesa informatii din exteriorul sistemului de comunicatii al LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU. in aceste conditii este obligatorie pastrarea confidentialitatii informatiilor transmise din exteriorul LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU si a informatiilor obtinute din interiorul instititiei.

Utilizatorii nu trebuie sa incerce sa acceseze informatii sau programe de pe sistemele LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU pentru care nu au autorizatie sau consimtamant explicit.

Niciun utilizator al Resurselor Informatice si de Comunicatii LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU  nu poate divulga informatiile la care are acces sau la care a avut acces ca urmare a unei vulnerabilitati a sistemelor ce compun Resursele Informatice si de Comunicatii. Aceasta regula se extinde si dupa ce utilizatorul a incheiat relatiile cu LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU. Confidentialitatea informatiilor transmise prin intermediul resurselor de comunicatii ale tertilor nu poate fi asigurata. Pentru aceste situatii, confidentialitatea si integritatea informatiilor se poate asigura folosind tehnici de criptare. Utilizatorii sunt obligati sa se asigure ca toate informatiile confidentiale ale LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU se transmit in asa fel incat sa se asigure confidentialitatea si integritatea acestora.

 

Capitolul 3. PLANUL DE SECURITATE

3.1. Introducere

Planul de securitate contine toate regulile si procedurile aplicabile in sistemul Resurselor

Informatice si de Comunicatii a LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU

Acestea sunt elaborate pentru a stabili un cadru corect, legal si eficient de utilizare a tehnologiei informatiei si comunicatiilor in LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU.

 

3.2. Scop

in acord cu legislatia in vigoare in Romania si Regulamentele de ordine interioara ale LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU, Resursele Informatice si de Comunicatii sunt valori ale Liceului care trebuie exploatate si administrate ca resurse publice in proprietatea statului roman. Planul de securitate are ca scop principal protejarea utilizatorilor si colaboratorilor impotriva atacurilor de orice tip (cu sau fara intentie). De asemenea, acesta are ca scop protejarea imaginii Liceului si a investitiilor acesteia pentru dezvoltarea sistemului informatic si de comunicatii, protejarea proprietatii intelectuale si a tuturor informatiilor stocate si transportate cu ajutorul Resurselor Informatice si de Comunicatii ale utilizatorilor autorizati: cadre didactice, personal administrativ, studenti, colaboratori etc. Regulile (vezi anexele prezentului Regulament) au fost elaborate pentru fiecare activitate

specifica domeniului si au fost concepute in asa fel incat fiecare sa poata fi folosita cvasiindependent de celelalte. Regulile si procedurile din planul de securitate au rolul:

- de a fi corecte, echitabile si eficiente pentru folosirea RIC in vederea sprijinirii procesului educational si al cercetarii stiintifice.

- de a educa utilizatorii RIC in ceea ce priveste responsabilitatile asociate cu utilizarea acestora.

- de a fi compatibile cu regulamentele, statutul si atributiile stabilite pentru administrarea resurselor informatice si de comunicatii.

 

3.3. Audienta

Regulile de utilizare a Resurselor Informatice si de Comunicatii LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU  se aplica nediscriminatoriu tuturor persoanelor carora li s-a permis accesul la acestea.

 

3.4. Proceduri si Reguli specifice

Aceasta este lista tuturor regulilor sau procedurilor aplicabile in sistemul Resurselor

Informatice si de Comunicatii:

1. Reguli de Utilizare a Resurselor Informatice si de Comunicatii (Anexa 1)

2. Reguli privind accesul fizic la Resursele Informatice si de Comunicatii (Anexa 2)

3. Reguli de acces la reteaua de comunicatii (Anexa 3)

4. Reguli de acces administrativ (Anexa 4)

5. Reguli privind configurarea sistemelor informatice pentru acces la reteaua de comunicatii

(Anexa 5)

6. Reguli de tratare a incidentelor de securitate (Anexa 6)

7. Reguli de monitorizare a Resurselor Informatice si de Comunicatii (Anexa 7)

8. Reguli pentru detectarea accesului neautorizat (Anexa 8)

9. Reguli privind crearea si utilizarea copiilor de siguranta (backup) (Anexa 9)

10. Reguli de securizare a serverelor (Anexa 10)

11. Reguli privind securitatea informatiilor in cazul utilizarii calculatoarelor portabile (Anexa 11)

12. Reguli pentru parolele de acces (Anexa 12)

13. Reguli de administrare a conturilor de email (Anexa 13)

14. Reguli privind sistemul de mesagerie electronica (Anexa 14)

15. Reguli de detectare a virusilor (Anexa 15)

16. Reguli de relatii cu terti (Anexa 16)

17. Reguli pentru modificari si modernizari ale RIC (Anexa 17)

18. Procedura pentru alocarea unei adrese de email. Cerere tip (Anexa 18)

19. Procedura pentru conectarea la retea. Cerere tip (Anexa 19)

20. Proces verbal de constatare (Anexa 20)

 

Capitolul 4. MASURI DISCIPLINARE

Administratorul retelei LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU  are dreptul sa ia masuri de restrictionare (blocare partiala sau totala), fara notificare, a accesului la Resursele Informatice si de Comunicatii in cazul utilizatorilor care incalca prevederile politicii de securitate si regulile aplicabile in sistemul de RIC (din planul de securitate) sau legislatia in vigoare si care, astfel, pun in pericol functionarea si/sau securitatea retelei LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU.

in situatii cu totul deosebite, cand eventuale actiuni ale unor utilizatori care, pe proprie

raspundere, atenteaza grav la securitatea retelei LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU,, se pot lua urmatoarele masuri:

- rezilierea contractului de munca in cazul angajatilor;

- incetarea relatiilor contractuale (de colaborare) in cazul contractantilor, furnizorilor sau

consultantilor;

- suspendarea sau exmatricularea in cazul Elevilor;

Toate actiunile care contravin legilor vor fi raportate organelor competente.

 

Capitolul 5. REFERINTE

- Politica si Planul de securitate ale LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU;

- Legea nr. 676 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor;

- Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronica;

- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

- Hotararea nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455 din 2001 privind semnatura electronica;

- Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal;

- Ordinul nr. 53 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea formularelor tipizate ale notificarilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- Hotararea nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;

- Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate;

- Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

 

Capitolul 6. DISPOZITII FINALE

Regulamentul va fi disponibil in format electronic pe site-ul web al LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU. Se recomanda ca acest document sa fie disponibil sau sa se faca trimitere la acesta de pe toate site-urile web din cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU.

Prezentul document va contine informatii de identificare proprii si se va specifica data la care

a fost aprobat si data de la care intra in vigoare.

Modificarea prevederilor Regulamentului se face numai cu aprobarea conducerii LICEULUI TEHNOLOGIC ELIE RADU. Fiecare modificare a continutului va conduce la modificarea versiunii documentului si a informatiilor de identificare.

Versiunea anterioara ramane valabila pana in momentul in care noua versiune intra in vigoare.